Actueel

Digitaal dossier jeugdgezondheid definitief afgesloten

Op 5 juni jl. heeft het bestuur van GGD Hollands Noorden samen met de besturen van GGD Twente (SamenTwente) en GGD regio Utrecht de laatste besluiten genomen en is het digitaal dossier jeugdgezondheid (zogeheten GGiD) ook juridisch afgerond.

Jongvolwassenenmonitor 2024 van start

Om meer inzicht te krijgen in de situatie van jongeren in deze leeftijdsgroep is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op de onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

HPV 2005 en 2006: je kunt nog terecht!

Voor geboortejaren 2005 en 2006 geldt dat je nog steeds de HPV-prik voor 18+ kosteloos kunt halen. Voor geboortejaren 2004 en ouder is deze campagne voorbij.

Gezondheidsmonitor: jongeren blijven kwetsbaar

Tweede en vierdeklassers in het voortgezet onderwijs zijn minder vaak positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale gezondheid laat na de coronapandemie nog geen herstel zien.

Mazelen en kinkhoest: dit wil je weten

Momenteel is er in de media veel aandacht voor mazelen en kinkhoest. Elders in het land zijn uitbraken van mazelen, en ook kinkhoest komt weer vaker voor.

Het tekenseizoen is begonnen

Van april  tot en met oktober zijn teken weer actief. Teken kunnen ziekten overdragen, zoals de ziekte van Lyme en Tekenencefalitis (TBE of FSME). Tegen TBE/FSME kun je je bij de GGD laten inenten. Tegen Lyme is helaas geen vaccin. Je kunt je wel tegen een tekenbeet beschermen.

Kindermonitor 2024 van start

Begin april 2024 is de Kindermonitor 2024 gestart. Dit is een online vragenlijstonderzoek gericht op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen van 0 tot en met 11 jaar die wonen in regio Noord-Holland-Noord.

Vrees voor uitbraak infectieziekten door lage vaccinatiegraad

Steeds minder kinderen nemen deel aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Omdat de groepsimmuniteit afneemt, neemt het risico op uitbraken toe.

OGGZ Vangnet & Advies doet mee aan Movisie-pilot ‘Bemoeizorg’

OGGZ Vangnet & Advies doet mee aan Movisie-pilot ‘Bemoeizorg’.

Campagne 'Goud voor elkaar': aandacht voor je omgeving

De campagne ‘Goud voor elkaar’ is vanaf 12 maart van start in de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo. De gemeenten en betrokken organisaties - onder meer GGD Hollands Noorden - willen laten zien hoe waardevol het is om elkaar in de buurt te helpen en steunen.

Mentale gezondheid jongvolwassenen sterk verbeterd na coronaperiode

Het gaat beter met de mentale gezondheid van jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Noord-Holland-Noord dan een jaar eerder.

Vraag naar meer en betere seksuele vorming in vo en mbo

Rutgers en Soa Aids Nederland roepen op om seksuele vorming een structurele plek te geven in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Kwik in huis? Lever het in!

Voorkom ongelukken met kwik in huis. Breng oude barometers, thermometers of bloeddrukmeters daarom vandaag nog naar het chemisch afval!

Nieuwe social media Jeugdgezondheidszorg NHN

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden staat vanaf de zwangerschap tot en met 18 jaar klaar voor ouders/opvoeders. Nu is het tijd om ook op Instagram en Facebook laagdrempelige informatie te geven over de ontwikkeling van kinderen.

Bescherming tegen rotavirus in Rijksvaccinatieprogramma

Vanaf 2024 wordt vaccinatie tegen het rotavirus opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Aantal kinkhoestmeldingen neemt toe

Vanaf september 2023 neemt het aantal meldingen van kinkhoest toe onder jonge baby’s van 0 tot 5 maanden.

Annuleren afspraak JGZ ook via SMS

Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) lukt het niet altijd om klanten (ouders/verzorgers, jeugdigen of volwassenen) te bereiken als een afspraak moet worden afgezegd. We blijven klanten actief afbellen. Maar als het niet lukt om contact te krijgen, dan wordt een SMS-je gestuurd.

Postcodebeleid bij Centrum Seksuele Gezondheid

Centrum Seksuele Gezondheid, onderdeel van GGD Hollands Noorden, gaat werken met een strenger beleid bij de aanvraag voor soa-testen.

Regiorapport Vaccinatiegraad RVP 2022 is uit!

Op basis van het landelijke RIVM-rapport 'Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’, heeft GGD HN een Regiorapport over 2022 opgesteld.

Kun jij testen bij ons Centrum Seksuele Gezondheid?

Kom jij in aanmerking voor een afspraak bij onze afdeling Seksuele Gezondheid en/of voor een soa-test? Door de grote vraag naar consulten en het oplopen van de wachttijden zijn wij helaas genoodzaakt te werken met een postcodebeleid.

Landelijk rapport vaccinatiegraad RVP 2022 RIVM

Op 29 juni jl. is het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’ gepubliceerd.  Belangrijkste bevindingen voor onze regio Landelijk was de vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties in 2022 lager dan de jaren ervoor. In onze regio Noord-Holland-Noord (NHN) zagen we vorig jaar nog een verhoging voor de vaccinaties tot en met 14…