Gemeenten

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. Wij ondersteunen en adviseren bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit doen we samen met inwoners, gemeenten en ketenpartners.

Taken van de GGD

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond leven. De taken die colleges aan ons opdragen worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast voeren wij op verzoek diensten uit voor gemeenten in het kader van onder andere de Wet op kinderopvang, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet verplichte ggz en de Omgevingswet.