Gemeenten

GGD Hollands Noorden is de gezondheidsdienst voor 16 gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord. Wij ondersteunen en adviseren bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Dit doen we samen met inwoners, gemeenten en ketenpartners.

Bootjes in Alkmaar met huizen eromheen

Taken van de GGD

GGD Hollands Noorden is dé partner op het gebied van gezond leven. De taken die colleges aan ons opdragen, worden genoemd in de Wet publieke gezondheid en de Wet op de lijkbezorging. Ook voeren wij op verzoek diensten uit voor gemeenten, in het kader van onder meer de Wet kinderopvang, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet verplichte GGZ en Omgevingswet.