Vrees voor uitbraak infectieziekten door lage vaccinatiegraad

GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad en uitbraken van verschillende infectieziekten, zoals mazelen, die hierdoor meer kans krijgen. Kinderen kunnen hier ernstig ziek van worden en zelfs aan overlijden. Steeds minder kinderen nemen deel aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Omdat de groepsimmuniteit afneemt, neemt het risico op uitbraken toe. De vereniging van GGD’en roept op om maatregelen te nemen en adviseert ouders om hun kinderen te beschermen tegen deze voorkombare ziekten.

Uitbraken kinkhoest, mazelen en bof

Het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest neemt de afgelopen maanden snel toe. Sinds november 2023 is er een bof uitbraak gaande in gebieden met een lage vaccinatiegraad. En ten slotte baren uitbraken van mazelen in Europa zorgen nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90% ligt. Gisteren werd bekend dat er in Eindhoven en omgeving een mazelenuitbraak is. Bij mazelen is een vaccinatiegraad boven de 95% nodig. Voor de overige vaccinaties adviseert de World Health Organization een graad van 90% om groepsimmuniteit te bereiken en baby’s en mensen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden te beschermen.

Kortom: voorkombare infectieziekten steken de kop op in Nederland. Voorkombaar, omdat er effectieve vaccins bestaan tegen deze ziekten. Maar doordat steeds meer ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren, daalt de groepsimmuniteit en krijgen deze ziekten weer een kans in Nederland. Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland: “Wat we landelijk merken is dat er minder kinderen naar de Jeugdgezondheidszorg komen voor hun vaccinaties. Daarom willen we zo snel mogelijk aan de slag met maatregelen, die de vaccinatiegraad verhogen.”

Voorlichting op maat

De meeste GGD’en geven uitvoering aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waar het vaccineren van kinderen tegen infectieziekten onderdeel van uitmaakt. JGZ-professionals gaan met ouders en ook jongeren in gesprek en bieden betrouwbare informatie over vaccineren bij vragen of twijfels. Op dit moment kunnen ouders prikafspraken maken voor de voorjaarsronde 2024. Het gaat om de prikken tegen BMR, Meningokokken A,C,Y,W en HPV. Voor HPV18+ kun je tot 1 juni terecht voor je tweede prik.