Regiorapport Vaccinatiegraad RVP 2022 is uit!

Op basis van het landelijke RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’, heeft GGD HN een Regiorapport over 2022 opgesteld. Eind juli hebben we gemeenten geïnformeerd over de landelijke en regionale daling van de vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties in 2022 in vergelijking met voorgaande jaren. En laten weten dat we ons zorgen maken over deze dalende tendens. Daarom ondernemen we extra activiteiten. Hierover is meer te lezen in dit nieuwsbericht.

Je kunt het Regiorapport hier vinden.

Het Regiorapport is verspreid naar gemeenten. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 september wordt het Regiorapport en het actieplan ‘Verhogen vaccinatiegraad RVP’ toegelicht.