Kindermonitor 2024 van start

Begin april 2024 is de Kindermonitor 2024 gestart. Dit is een online vragenlijstonderzoek gericht op de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen van 0 tot en met 11 jaar die wonen in regio Noord-Holland-Noord.

Ouders/verzorgers worden gevraagd de vragenlijst in te vullen over hun kind. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de gezinssituatie, gezondheid, buitenspelen en voorzieningen in de buurt, voeding en bewegen, welzijn en geluk, opvoeding en sociale steun, schermtijd, gamen en sociale media, zwangerschap en de periode na de geboorte.

Met dit onderzoek krijgt GGD Hollands Noorden inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen op regionaal en gemeentelijk niveau. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of om extra voorzieningen op te zetten in een gemeente.

Deelname

Vanaf april tot en met eind juni staat de vragenlijst open voor alle ouders/verzorgers met kinderen van 0 tot en met 11 jaar die wonen in één van de gemeenten in regio in Noord-Holland-Noord (zie afbeelding). Ouders/verzorgers worden via social media, scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen benaderd om deel te nemen. Meedoen met het onderzoek kan door te gaan naar: KindermonitorHN.nl                          

  • Een inlogcode is niet nodig. Meedoen met het onderzoek gebeurt anoniem en duurt ongeveer 20 minuten.
  • Alle deelnemers maken kans op een Bol.com-cadeaukaart t.w.v.  € 10,- (winkans 1 op 15) of één van de vier WeekendjeWeg- cadeaukaarten t.w.v. € 250,-.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor gemeenten, GGD en andere organisaties die zich richten op de gezondheid en welzijn van kinderen. Voor het nemen van beleidsbeslissingen voor of over deze groep inwoners is informatie belangrijk. Denk hierbij aan buitenspelen, bewegen, opvoeding, welzijn, schermtijd, etc.

Omdat het onderzoek in 2011, 2016 en 2021 ook heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om de resultaten over de tijd te vergelijken. Wordt er evenveel bewogen als in 2021 en 2016 en hoe ervaren de ouders/verzorgers de opvoeding vergeleken met eerdere Kindermonitors? De resultaten van de Kindermonitor 2024 worden in het najaar van 2024 verwacht.

Meer informatie