Speciaal voortgezet onderwijs

Een gezonde en veilige schoolomgeving is belangrijk. Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. GGD Hollands Noorden helpt bij het realiseren van een gezond leef- en leerklimaat. Dat doen we door verschillende diensten aan te bieden, zoals de Gezonde School-aanpak, preventieve gezondheidsonderzoeken en advies over ventilatie.