Kinderopvang

Een gezonde omgeving is belangrijk. Vanhieruit kunnen kinderen veilig opgroeien en zich ontwikkelen. GGD Hollands Noorden helpt kinderopvangorganisaties hierbij. Dat doen we onder meer door advies en informatie te geven, zoals over ventilatie of infectieziekten. We controleren ook de kwaliteit van kinderdagverblijf, BSO of gastouder(bureau).  

Kleuters op een bankje voor een muurtje.