Gezondheid vluchtelingen en asielzoekers

De GGD is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Gezondheidszorg aan vluchtelingen, asielzoekers en statushouders valt hier ook onder. De GGD geeft bijvoorbeeld voorlichting, verstrekt vaccinaties aan kinderen van asielzoekers en controleert de hygiëne in opvangcentra. GGD Hollands Noorden zorgt voor vluchtelingen en asielzoekers in de regio Noord-Holland-Noord.

Oekraïne

Vanwege de oorlog in de Oekraïne verblijven er op dit moment meer dan 2.000 Oekraïense vluchtelingen in onze regio. GGD Hollands Noorden verzorgt de Jeugdgezondheidszorg aan de kinderen en jongeren. We volgen de groei en gezondheid en geven vaccinaties. De GGD zet zich ook in om infectieziekten, waaronder corona, te voorkomen. Hiervoor werken we samen met huisartsen en gemeenten.