Gezondheid vluchtelingen en asielzoekers

GGD Hollands Noorden is verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg in de regio Noord-Holland-Noord. Gezondheidszorg aan vluchtelingen, asielzoekers en statushouders valt hier ook onder. GGD Hollands Noorden geeft voorlichting, verstrekt onder meer vaccinaties aan kinderen van asielzoekers en controleert de hygiëne in opvangcentra. We zetten ons in om infectieziekten, waaronder corona, te voorkomen. Hiervoor werken we samen met huisartsen en gemeenten.