Samen werken aan mentaal welbevinden

Veel scholen willen (extra) aandacht besteden aan mentaal welbevinden. Maar hoe pak je dit aan? We geven je een paar ideeën voor jongeren van 12 jaar en ouder. 

Uitbreiding lespakket ‘Je brein de baas?!’ 

Aan het begin van het schooljaar ontvingen alle vo-scholen van onze jeugdverpleegkundigen informatie over het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’. Het lespakket biedt leerlingen kennis over stress, over leren en over omgaan met elkaar. Leerlingen krijgen hierdoor meer inzicht in zichzelf en anderen en het wordt makkelijker voor ze om erover te praten. Ze worden zich bewust van het feit dat je het leven niet kunt sturen, maar je reacties hierop wel. De veerkracht van jongeren wordt hierdoor vergroot. Je kunt het (digitale) lespakket kosteloos opvragen.

Het lespakket begint met de lessenserie ‘Stress onder Controle’. Er zijn sinds februari 2022 twee nieuwe lessenseries beschikbaar die na deze basisles gegeven kunnen worden: ‘Makkelijker Leren’ en ‘Gelukkig in de Groep’. Elke lessenserie bevat 4 lessen (van 20-45 minuten).  

‘Je Brein de Baas?!’ is gemaakt om door mentoren zelf te worden toegepast. Het is geschreven voor de mentorles, maar kan ook ingepast worden in lessen als biologie of verzorging. Met de docentenhandleiding en de lesmaterialen (filmpjes, powerpoint presentatie en opdrachtbladen) kan iedere mentor met het lespakket aan de slag. Er is geen aanvullende scholing nodig.  

Wanneer je op school gaat werken met het lespakket is het verstandig om enige voorbereiding te doen. Deze zijn opgenomen in de docentenhandleiding. Zo is het advies dat binnen de ondersteuningsstructuur van de school bekend is dat het lespakket gegeven gaat worden. Ook is het belangrijk om ouders te informeren. Zij kunnen met die informatie het effect van het lespakket versterken. Het lespakket bevat daarom ook informatiemateriaal voor de ouders. 

Psychologie in de klas  

PSIEG biedt een integrale aanpak van stress binnen het voortgezet onderwijs aan. Mentoren volgen eerst een training en geven daarna zelf vier korte, kant-en-klare mentorlessen over stress. De trainers van PSIEG kunnen ook een thema-avond over stress voor ouders geven, op school of als interactief webinar. Er kan een offerte opgevraagd worden via de website. 

Happyles  

Door de Happyles krijgen jongeren inzicht in factoren die van invloed zijn op het geluksgevoel en krijgen ze tips om meer grip op hun leven te krijgen. Happyles bestaat uit 4 lessen van ongeveer 45 minuten. Na de lessenserie voert de trainer een individueel adviesgesprek met elke leerling. Indien nodig verwijst de trainer naar ondersteuning binnen of buiten school. 

De mentor of docent kan deze training niet zelf geven, maar wordt wel gevraagd aanwezig te zijn tijdens de Happylessen. De Happyles wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam bij een lokale organisatie in de gemeente of regio van de school, bijvoorbeeld wijkteams van gemeenten, GGZ of GGD/JGZ. De kosten van de Happyles worden doorgaans aan de uitvoerende organisatie verrekend via de gemeente of een samenwerkingsverband. De GGD/JGZ biedt momenteel (nog) geen Happyles aan. Heeft jouw school interesse in Happyles? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Trimbos-instituut. Trimbos heeft Happyles in beheer en inzicht in het aanbod van lokale trainers. 

Meer informatie en advies

Voor elke school in ons werkgebied heeft GGD Hollands Noorden een vaste contactpersoon vanuit de JGZ beschikbaar. Dat is doorgaans een jeugdverpleegkundige of jeugdarts. De jeugdverpleegkundige heeft ook de rol van Gezonde School adviseur. Is voor jouw school (nog) niet bekend wie de JGZ contactpersoon is? Neem dan contact op via 088-0100504.  

Groepsdynamiek in de klas  

Door als school structureel aandacht voor dit thema te hebben, ontstaat een veiligere sfeer. Hierdoor ontstaat minder pestgedrag en wordt beter gepresteerd. In dit artikel vind je interessante informatie hierover. 

Complimentenspel of kwartetspel

Een complimentenspel of een kwartetspel zijn leuke activiteiten om een positief groepsgevoel voor leerlingen van de bovenbouw po en onderbouw vo te bevorderen.