Tip voor ouders: online bijeenkomst over scheiden

Iedere onderwijs- of kinderopvangprofessional heeft kinderen in de groep van wie de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Een scheiding heeft veel impact op alle betrokken. Daarom organiseert GGD Hollands Noorden dinsdag 18 april van 19.45 tot 21.15 uur de gratis online bijeenkomst: En de kinderen scheiden mee! Hoe blijf je samenwerken als ouders? Ken jij opvoeders die een steuntje kunnen gebruiken? Breng ze dan op de hoogte van deze bijeenkomst.

De online bijeenkomst is voor alle ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die gaan scheiden of gescheiden zijn. Tijdens deze bijeenkomst gaan Lianne van Lith en Marjanne Boesenkool in op hoe je als ouders blijft samenwerken tijdens en na een scheiding. Marjanne en Lianne zijn verbonden aan de jeugdhulppraktijk Samen in Spel (gespecialiseerd in scheidingsproblematiek). 

Je kunt als partners uit elkaar gaan, maar ouders blijf je altijd samen

Tineke Booms, opvoed- en opgroeiondersteuning GGD Hollands Noorden

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe ga je met elkaar om? Vooral als de kinderen erbij zijn.
  • Hoe praat je met elkaar als ouders?
  • Welk gedrag kunnen kinderen laten zien per leeftijdsfase?
  • Wat kun je doen als ouder?

Deelnemers kunnen ook (anoniem) vragen stellen via de chat.

Vragen en aanmelden?

Voor deze gratis online bijeenkomst kunnen mensen zich aanmelden via: www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen. Zij kunnen ook terecht bij GGD Hollands Noorden met andere opvoedvragen. Hiervoor kunnen zij mailen naar positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website van Positief Opvoeden.