Corona: testen stopt, isolatie niet langer nodig

Een mijlpaal sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het ministerie volgt per vandaag het advies van het OMT en MIT dat het testen op corona niet langer noodzakelijk is. Met dit besluit worden de laatste maatregelen ten aanzien van testen en traceren afgeschaft.

Vragen over corona? Bel 0800-1351

  • Het zelftest en testadvies vervalt per 10 maart. Het is dus ook niet langer nodig om een zelftest te
    doen bij Covid-19 gerelateerde klachten. Het mag uiteraard wel als hier behoefte aan is.
    Bijvoorbeeld als er regelmatig contact is met kwetsbaren.
  • Ook het isolatieadvies vervalt per 10 maart. Indien er sprake is van corona is het niet langer nodig om 5 dagen in isolatie te gaan en afstand te houden van huisgenoten.
  • Er is nog wel sprake van een Europese verplichting tot het leveren van coronabewijzen tot 1 juli 2023. VWS belegt de taak voor het afgeven van herstelbewijzen bij diverse commerciële partijen. Om deze partijen de tijd te geven om deze dienstverlening in te richten blijft de GGD tot en met 17 maart testen voor mensen die een herstelbewijs nodig hebben. Na 17 maart kun je hiervoor terecht bij een commerciële testpartij. Voor het verkrijgen van een herstelbewijs moet je vanaf dat moment betalen. Informeer zelf bij de commerciële partij of je een herstelbewijs kunt verkrijgen en of deze partij is aangesloten bij de CoronaCheck-app. Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoe deze partijen aangesloten zijn op deze app. Op basis van de meldplicht blijven commerciële partijen positieve testuitslagen melden bij het Meldportaal.
  • Met het vervallen van het (zelf)test- en isolatiebeleid is ook een NAAT-test bij de GGD’en niet langer nodig. Het testen bij de GGD blijft tot en met 17 maart beschikbaar voor mensen die zich willen laten testen voor een herstelbewijs. Na 17 maart eindigt definitief het testen op corona bij de GGD’en.

Algemene adviezen bij luchtweginfecties

Het ministerie van VWS heeft een nieuw algemeen advies opgesteld. Dit is opgesteld als les uit de coronapandemie en om kwetsbaren nu en in de toekomst te blijven beschermen. Hoe kun je het beste omgaan met ziektes die luchtwegklachten veroorzaken? Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?
• Blijf thuis wanneer je ziek bent.
• Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
• Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
• Hoest en nies in je elleboog. Was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen
klachten hebt.
• Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.