Pluim voor zorg JGZ aan asielzoekers

Mom and daughter close-up.

Pluim voor zorg JGZ aan asielzoekers

Een compliment voor JGZ als het gaat om de zorg voor asielzoekers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) prijst de inzet van JGZ-medewerkers bij de gezondheidszorg aan vluchtelingen.

Eind 2021 bezocht de IGJ 10 asielzoekerscentra (azc’s). Een hiervan was het azc in Heerhugowaard, waar GGD Hollands Noorden actief is. De IGJ onderzocht de zorg aan asielzoekers, waaronder ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Jeugdgezondheidszorg aan vluchtelingen is een van de wettelijke taken van de GGD. De bevindingen staan in het onderzoeksrapport dat op 31 mei is verschenen.

Bevlogen medewerkers houden zorg aan asielzoekers overeind onder zorgelijke omstandigheden 

IGJ

Screening TBC en registratieschil

De inspectie is positief over de zorg die vluchtelingen op azc’s krijgen. Bijna alle asielzoekers uit hoog-risicolanden worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op TBC (tuberculose). Asielzoekerskinderen blijven na overplaatsing dankzij de registratieschil in beeld bij de JGZ. Bewoners kunnen 24 uur per dag bij een huisarts terecht. En de toegang tot verloskundigen en apothekers is over het algemeen goed. Wel is aandacht nodig op bepaalde punten. Zoals de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg en de kwetsbaarheid van overvolle azc’s. 

Ondanks formatietekort leveren medewerkers van JGZ veel inspanningen om kinderen te bereiken, bijvoorbeeld door hen op te zoeken in woningen als ze niet op spreekuur komen

Rapport IGJ

Knelpunten

De inspectie bewondert de bevlogenheid waarmee de zorgmedewerkers hun werk doen. Het lukt hen om onder moeilijke omstandigheden zorg te bieden. Zij zetten zich in om goed om te gaan met knelpunten, zoals de tekorten aan jeugdartsen. De inspectie ziet ook dat de samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en GGD is verbeterd. Deze partijen werken inmiddels constructief samen.