Voortgezet onderwijs

Een gezonde en veilige schoolomgeving is belangrijk. Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. GGD Hollands Noorden helpt bij het realiseren van een gezond leef- en leerklimaat. Dat doen we door verschillende diensten aan te bieden, zoals preventieve gezondheidsonderzoeken, lesprogramma’s en advies over ventilatie.