Basisonderwijs

Een gezonde en veilige schoolomgeving is belangrijk. Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. GGD Hollands Noorden helpt bij het realiseren van een gezond leef- en leerklimaat. Dat doen we door verschillende diensten aan te bieden. Denk aan preventieve gezondheidsonderzoeken, de Gezonde School-aanpak en advies over ventilatie en lesprogramma’s.

Blije kindergezichten van onderaf gezien. De kinderen buigen naar de grond en kijken recht in de camera.