Onderzoek: stijgende prijzen en invloed op inwoners

We hebben er allemaal mee te maken: stijgende prijzen. Boodschappen, energie, vervoer, de sportclub, een avondje uit… Bijna alles wordt duurder. Hebben deze stijgende prijzen invloed op gezondheid, leefstijl en welzijn van de inwoners in Noord-Holland-Noord? Team Epidemiologie van GGD Hollands Noorden vroeg het aan leden van het Gezondheidspanel. Ruim 4.400 inwoners uit de regio vulden de vragenlijst in.

Team Epidemiologie verzamelde alle resultaten in een overzichtelijke factsheet in onze Gezondheidsatlas Noord-Holland-Noord

De belangrijkste uitkomsten

  • 8 op de 10 inwoners (82%) maken zich zorgen over stijgende prijzen. 44% geeft aan dat dit het dagelijks leven beïnvloedt.
  • De helft van de inwoners (54%) kan vanwege stijgende prijzen moeilijker rondkomen dan voorheen. Vooral personen jonger dan 40 jaar, personen met een laag inkomen en eenoudergezinnen gaven dit aan.
  • 37% van de inwoners voelt zich door de stijgende prijzen minder gelukkig. Dit zijn met name de mensen die veel moeilijker rond kunnen komen.
  • 1 op de 9 inwoners (11%) is minder gezond gaan eten en 8% sport of beweegt minder door de stijgende prijzen.
  • 8% van de inwoners denkt erover om het lidmaatschap bij een sport-, hobby- of muziekvereniging op te zeggen.
  • Driekwart van de inwoners (76%) verwarmt het huis minder door de stijgende prijzen.

Bezuinigen op boodschappen

71% van de inwoners geeft aan te bezuinigen in verband met de stijgende prijzen. Er wordt het vaakst bezuinigd op boodschappen, kleding, gas, water en elektriciteit. Het minst vaak wordt er bezuinigd op ziektekosten en verzekeringen.

Eten in de aanbieding

De stijgende prijzen lijken enige invloed te hebben op voeding. 11% van de inwoners geeft namelijk aan minder gezond te eten, zoals groente en fruit. Men koopt vaker eten dat in de aanbieding is en men eet minder vaak biologisch. En 1 op de 15 slaat wel eens een maaltijd over vanwege de stijgende prijzen.

Bewegen en sporten grotendeels gelijk

En is het beweeg- of sportgedrag veranderd? 3% zegt meer te bewegen of sporten, 8% zegt minder en 89% zegt dat het beweeggedrag hetzelfde is gebleven. 8% van de mensen denkt er over na om het lidmaatschap van een sportvereniging op te zeggen vanwege de stijgende prijzen. 6% heeft dit al gedaan. Ten slotte zegt bijna een kwart (23%) dat zij nu (meer) sporten of bewegen, maar dan buiten verenigingsverband om.

Benieuwd naar alle resultaten?

Team Epidemiologie verzamelde alle resultaten in een overzichtelijke factsheet.