OBS Fontein Gezondste School

OBS De Fontein in Alkmaar heeft maar liefst vier Gezonde School-themacertificaten behaald! In heel Nederland hebben inmiddels 1.700 scholen (primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo) één of meer themacertificaten. Er zijn landelijk maar aantal primair onderwijs scholen die over vier of vijf certificaten beschikken. Hier is OBS De Fontein er nu één van en in deze regio de eerste basisschool.

De school vierde dit succes op woensdag 6 juli. Edward John Paulina, directeur GGD Hollands Noorden, overhandigde het vierde themacertificaat officieel aan Annika Schipper, leerkracht groep 6 en drijvende kracht achter de Gezonde School op OBS De Fontein. Het was een mooi samenzijn van diverse partners die betrokken zijn bij de Gezonde School-aanpak op deze school (zoals Gezonde School-adviseur GGD Hollands Noorden, JOGG, gemeente Alkmaar, beleidsmedewerker landelijk programma Gezonde School). De groep van juf Annika verzorgde een dans om het heugelijke feit te vieren.

Vignet Gezonde School

Scholen die een themacertificaat behalen, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS De Fontein voor actieve en gezonde leerlingen en is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor de thema’s:

  • Welbevinden
  • Voeding
  • Bewegen en sport
  • Relaties en seksualiteit

Activiteiten voor een structurele aanpak

OBS De Fontein besteedt in de lessen en projecten structureel aandacht aan de gekozen gezondheidsthema’s. Zo geeft de school in alle groepen les uit o.a. ‘Kriebels in je buik’ van Rutgers. Daarnaast werkt de school met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Hiermee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Dit is slechts een greep uit de activiteiten die allemaal geborgd zijn in het schoolbeleid. Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda.

Directeur Ronald de Groot is trots dat ‘zijn’ school het vignet Gezonde School te draagt. ‘Er heerst meer rust en duidelijkheid binnen de school. Leerlingen zijn enthousiast en willen graag bewegen. En fruit en water is intussen een gewoonte geworden’ Op de vraag hoe ouders/opvoeders reageren op de lessen Relaties & Seksualiteit reageert de Groot: ‘Alles valt of staat met visie en een goede communicatie richting ouders.’ Vanaf het nieuwe schooljaar vormt de school samen met kinderopvangpartner Kiddies/SKOA een kindcentrum voor onderwijs en opvang. De Gezonde School-aanpak wordt doorgetrokken binnen het hele kindcentrum.

GGD Hollands Noorden adviseert en ondersteunt scholen in Noord-Holland-Noord die een Gezonde School willen worden. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.