Nieuwkomers: wat zijn de risico’s op verdrinking?

Kinderen met een migratieachtergrond zijn vaker slachtoffer van verdrinking. Dat moet veranderen. Speciaal voor gemeenten is er een handreiking geschreven met informatie en adviezen, die de zwemveiligheid van (jonge) nieuwkomers kunnen vergroten.

Goede voorlichting

Veel jonge nieuwkomers en hun ouders zijn niet opgegroeid in de buurt van water en weten hierdoor minder over de risico’s. Ze zijn zich niet voldoende bewust van de gevaren van water en overschatten hun eigen zwemvaardigheid. Met alle gevolgen van dien.

Aandacht voor veiligheid

Bij deze groep is het belangrijk om goede voorlichting te geven over zwemveiligheid. Ook is het belangrijk dat ouders informatie krijgen over het belang van zwemles en wat zwemles inhoudt in Nederland. Ook is er aandacht voor de veiligheid van water in de gemeente. De gemeente kan hier een rol in spelen. 

VeiligheidNL maakte, samen met Pharos, NRZ en GGD GHOR Nederland, een handreiking voor gemeenten. Hierin staat wat kan worden gedaan om de zwemvaardigheid te bevorderen.