Landelijk rapport vaccinatiegraad RVP 2022 RIVM

Op 29 juni jl. is het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022’ gepubliceerd. 

Belangrijkste bevindingen voor onze regio 
Landelijk was de vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties in 2022 lager dan de jaren ervoor. In onze regio Noord-Holland-Noord (NHN) zagen we vorig jaar nog een verhoging voor de vaccinaties tot en met 14 maanden in vergelijking met het jaar daarvoor, maar dit jaar is ook in onze regio over de hele linie sprake van een daling. Het volgende valt op: V

  • Er is geen enkele gemeente die op alle vaccinaties boven de 90% zit. 
  • Alle gemeenten zitten voor volledige deelname RVP op de leeftijd van 2 jaar onder de 90%. De vaccinatiegraad voor de totale regio is 82,5% (landelijk 83,6%). 

Bij de cijfers moeten we opmerken dat niet alle vaccinaties in beeld zijn doordat de toestemming voor het delen van de gegevens met het RIVM (nog) niet is vastgelegd. Dit kan het cijfer beïnvloeden. Niettemin is er sprake van een daling.

Dalende tendens vraagt om extra inspanning
Het RIVM en de staatssecretaris hebben hun zorgen geuit over deze daling. GGD HN deelt deze zorgen. Een lagere vaccinatiegraad, vooral onder de 90%, houdt in dat minder personen beschermd zijn tegen de infectieziekten waartegen in het RVP gevaccineerd wordt.De groepsbescherming neemt af voor de kwetsbaren in de bevolking. Het risico op een lokale uitbraak is echter vooral aanwezig in gemeenschappen waar niet-gevaccineerden zich concentreren en waarbij de vaccinatiegraad in zo’n specifieke gemeenschap onder de 90% ligt.

Tegelijkertijd betekent een lagere vaccinatiegraad van een bepaald geboortejaar niet dat de vaccinatiegraad van de gehele bevolking meteen daalt. De kans op een landelijke uitbraak doet zich vooral voor als de vaccinatiegraad flink daalt gedurende een aantal jaar in een groot deel van de bevolking. Zover is het nog niet. Maar de dalende tendens stelt niet gerust.  

GGD HN spant zich samen met gemeenten en andere zorgverleners in om jongeren onder de 18 jaar in de gelegenheid te stellen om de ontbrekende vaccinaties alsnog te halen. Zij kunnen mailen naar rvp@ggdhn.nl. Medewerkers van de GGD kijken dan welke mogelijkheden er zijn. 

Gemeenten met vaccinatiegraden onder de 90% (excl. HPV en Men ACWY) worden in het najaar 2023 benaderd voor een adviesgesprek met de GGD. Overige gemeenten kunnen naar behoefte een verzoek indienen voor een adviesgesprek. Daarnaast heeft de GGD recent het actieplan ‘Verhogen vaccinatiegraad’ opgesteld met daarin concrete acties in negen actielijnen (logistieke aanpassingen, communicatie, gemeenten met een lagere vaccinatiegraad, prikangst, twijfels over vaccineren, moeilijker bereikbare groepen, samenwerking, onderzoek en informed consent). 

Gezondheidsatlas: snel inzicht in cijfers vaccinatiegraad
Op de Gezondheidsatlas van de GGD vind je onder de tegel Preventie en Zorg de vaccinatiegraadcijfers op zowel regionaal als gemeenteniveau (selecteer bovenin de gemeente voor de betreffende cijfers). 

Regiorapport
Op basis van het landelijke RIVM-rapport, stelt GGD HN een Regiorapport Vaccinatiegraad RVP NHN 2022 op. Dit rapport verschijnt na de zomer en wordt verspreid naar gemeenten en zal ook op de GGD-website worden gepubliceerd. 

Meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma is hier te vinden.