Start landelijk onderzoek naar impact corona

De coronapandemie heeft impact op iedereen. Ook voor volwassenen en ouderen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in kaart. Dit doen zij met een landelijk vragenlijstonderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022.

De doelgroep ontvangt per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek

Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar die in Nederland wonen. De resultaten vormen voor onder meer gemeenten de basis voor gezondheidsbeleid.

Vragenlijsten invullen

Van september tot en met november 2022 krijgen volwassenen en ouderen door heel Nederland de kans om de vragenlijst online of op papier in te vullen. De doelgroep ontvangt per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.