RIVM: de griepepidemie is nu echt voorbij

De griepepidemie die ons land half december in haar greep kreeg, is volgens het RIVM officieel voorbij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft die conclusie getrokken samen met het Erasmus MC en onderzoeksinstituut Nivel. De onderzoekers keken naar gegevens van huis

Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van dit jaar. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts.

Overal afname griepverschijnselen

Eind januari nam het aantal mensen dat zich met griepachtige klachten bij de huisarts meldde al af, maar de daling zette aanvankelijk niet verder door. Ook bleef het aantal monsters waarin het griepvirus werd aangetroffen hoog en nam dat zelfs weer even toe. De combinatie van deze verschillende factoren maakte dat nog steeds van een epidemie werd gesproken. Nu is op alle fronten een afname te zien van verschijnselen die op griep wijzen.

Seizoensgriep

Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van dit jaar. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. De eerste golf liep van half december tot eind januari. Hierna volgde een mildere golf die tot nu toe heeft geduurd. De wetenschappers achten de kans klein dat griep opnieuw stevig de kop opsteekt: “Griep komt in Nederland meestal voor in de wintermaanden. Het wordt daarom ook wel een seizoensgriep genoemd. Ook andere luchtweginfecties komen vooral voor in herfst- en wintermaanden.”