Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) hebben alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden.

Het is nodig dat in elke regio, iedere inwoner, recht heeft op voldoende, kwalitatief goede gezondheidsbevorderende en gezondheidsbeschermende maatregelen.

Ton Coenen (GGD GHOR)

GGD GHOR Nederland juicht dit toe, vanuit het standpunt dat ieder kind in Nederland dezelfde kansen voor gezond opgroeien moet krijgen. Ongeacht in welke gemeente je wieg staat. Ton Coenen: “Preventie is een kostbaar maar kwetsbaar goed. Het is nodig dat in elke regio, iedere inwoner, recht heeft op voldoende, kwalitatief goede gezondheidsbevorderende en gezondheidsbeschermende maatregelen. Kwetsbare mensen horen hierbij extra aandacht te krijgen. En dat moet wettelijk goed geregeld en ondersteund worden en vergt een serieuze financiële investering,”

Gerichte hulp

Concreet betekent deze wetswijziging dat de JGZ-professionals eerder bij kwetsbare ouders kunnen inspringen. Omdat een JGZ verpleegkundige kan schakelen tussen het medische, sociale en het gezondheidsdomein, kan heel gericht hulp en ondersteuning worden geboden. Met deze wijziging is ook geregeld dat hier de komende jaren een budget van 5,3 miljoen euro beschikbaar voor is.

Ondersteuning voor professionals

Om professionals te ondersteunen, werd eerder een handreiking ontwikkeld. Daarnaast ontwikkelden het NCJ en het College Perinatale Zorg (CPZ) in opdracht van VWS hybride workshops voor lokale bijeenkomsten.

Kansrijke Start

Het prenatale huisbezoek aan kwetsbare ouders is een belangrijke versterking van het actieprogramma Kansrijke Start.