Monkeypox (apenpokken) - informatie voor (huis)artsen

Monkeypox is sinds 21 mei 2022 een meldingsplichtige A-ziekte. Dat betekent dat u een patiënt die aan de casusdefinitie voldoet moet melden bij de afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden. De casusdefinitie staat uitgebreid beschreven in de richtlijn Monkeypox van het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Melden bij IZB

Voldoet een patiënt aan de casusdefinitie, dan kunt u dit melden aan de afdeling IZB van GGD Hollands Noorden via 088-0100535. Ook als u niet zeker bent of een patiënt aan de casusdefinitie voldoet, kunt u 24/7 overleggen met de afdeling IZB.

Bemonstering en maatregelen

De afdeling IZB overlegt met u over bemonstering en kan deze, indien nodig, uitvoeren. Een patiënt die bemonsterd wordt, moet in thuisisolatie tot de uitslag bekend is. Bij een patiënt die niet voldoet aan de casusdefinitie zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Infectiepreventieadvies

Op de website van het LCI staat het infectiepreventieadvies voor huisartspraktijken/-posten waar mensen met verdenking op monkeypox komen.