Jongeren lekkerder in hun vel

Jongeren voelen zich beter dan een paar maanden geleden. Hun mentale welzijn is vooruitgegaan, ze voelen zich iets minder eenzaam en ze ervaren minder stress. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat door onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is uitgevoerd.

JouwGGD.nl is er speciaal voor jongeren: er bestaan geen taboes en je kunt direct chatten met de jongerencoaches

JouwGGD.nl

Bij de jongeren gaat het om mensen van 12 tot 25 jaar oud. Doordat zij iets lekkerder in hun vel zitten, daalde het percentage jongeren dat denkt aan zelfdoding. Ongeveer 13 procent heeft weleens suïcidale gedachten. Een paar maanden geleden was dit 16 procent.

JouwGGD.nl is er speciaal voor jongeren: er bestaan geen taboes en je kunt direct chatten met de jongerencoaches.

Verbeterde welzijn

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de zomermaanden, en daar is het verbeterde welzijn mede aan te danken. “Jongeren hebben meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, ze kunnen naar buiten, er is zonlicht, ze hebben het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht. Daardoor zijn de mentale problemen wat afgenomen. Maar het welzijn is nog wel duidelijk minder dan vorig jaar”, zegt Michel Dückers, onderzoeker voor het instituut Nivel en bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als een nieuwe golf uitblijft en er geen nieuwe coronamaatregelen nodig zijn, gaat hij ervan uit dat het welzijn in de komende maanden verder verbetert.

GGD Hollands Noorden voerde de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit onder jongeren in de regio. De resultaten vind je op onze Gezondheidsatlas.

Sociaal ongemak

Zowel jongeren als volwassenen hebben moeite om hun oude sociale leven weer op te pakken na de coronapandemie. Ze voelen volgens het onderzoek ‘sociaal ongemak’. Dat betekent dat ze het moeilijk vinden om weer onder de mensen te zijn, bang zijn om nieuwe mensen te leren kennen en meer afstand tot anderen voelen. Volwassenen zijn bovendien voorzichtig om weer contact met anderen te hebben, omdat ze bang zijn om het coronavirus op te lopen. Ook zeggen ze dat het contact met vrienden en familie in de coronajaren verwaterd is.

Stress blijft

In september 2022 voelde 47% van de jongeren zich in de laatste 4 weken (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren. Na de sterke stijging in het aantal jongeren dat stress ervaarde tussen december 2021 en maart 2022, zien we sindsdien een voorzichtige daling. Sommige situaties zorgden voor meer stress bij jongeren dan andere situaties.

  • 26% van alle jongeren voelde (zeer) vaak stress door school
  • 26% door alles wat zij moeten doen
  • 17% over wat anderen van hen vinden
  • 15% door eigen problemen
  • 10% door de coronasituatie/-maatregelen
  • 8% door de situatie thuis

De ervaren stress door de coronasituatie daalde het sterkst (van 20% in maart naar 15% in juni en 10% in september). ‘Stress door wat anderen van mij vinden’ nam licht toe. Jongeren met psychische klachten hebben de grootste kans op stress, gevolgd door hoogopgeleide jongeren, jongeren met een slecht ervaren gezondheid en eenzame jongeren. Jongeren die nog last hebben van een corona gerelateerde gebeurtenis, jongeren met weinig vertrouwen in de toekomst en meisjes hebben ook een iets grotere kans op stress.  

Volgens Dückers was er bij de bestrijding van het coronavirus eerst vooral aandacht voor de fysieke kant. “We wilden mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen. Gaandeweg werd duidelijk dat de pandemie en de maatregelen ook mentale gevolgen hebben gehad, dat is ondubbelzinnig zo. En dat ettert nu door in de sociale effecten. Voor onze mentale gezondheid is sociaal contact zo belangrijk.” Hij gaat er wel van uit dat het sociale ongemak tijdelijk is, dat mensen snel weer aanleren om contact met elkaar te hebben.