GGD Hollands Noorden ondersteunt gemeenten bij GALA, IZA en brede SPUK

Gemeenten en netwerkpartners in Noord-Holland-Noord hebben het document GGD HN in het GALA ontvangen. Wij beschouwen het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord, Rijksoverheid.nl) als een goede ontwikkeling die leidt tot versterking van de publieke gezondheid in Noord-Holland-Noord.

We willen gemeenten en netwerkpartners hierbij graag ondersteunen.

Toelichting en contactgegevens

In het document geven wij een toelichting op alle onderdelen uit het GALA en op de samenhang tussen het GALA en het IZA (Integraal Zorgakkoord), het Sportakkoord II en brede SPUK (Specifieke Uitkering). Daarnaast schetsen we per onderdeel de activiteiten die GGD Hollands Noorden in het kader van GALA onderneemt. Hierbij staan contactgegevens vermeld van onze professionals die verdiepende informatie kunnen geven.

Het document bevat ook een link naar het rapport Gezondheidsinformatie Noord-Holland-Noord – GALA. Naast informatie over relevante cijfers bevat het ook linken naar websites met inhoudelijke informatie en databanken met erkende interventies.

In gesprek

We gaan graag in gesprek met gemeenten en onze netwerkpartners over de vervolgstappen die nodig zijn om de afspraken uit het GALA in praktijk te brengen.