‘Erkenning van OGGZ als vakgebied’

De GGD is verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van inwoners. Zorgen voor de meest kwetsbare personen is het werkveld van de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ). Michael Willemsen, sinds twee maanden teamleider bij OGGZ Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden, noemt het een voorrecht om invulling te geven aan het OGGZ-domein. Zijn ambities: erkenning van OGGZ als vakgebied en Vangnet & Advies als hét kenniscentrum op dit gebied.

Willemsen begon ooit als leerling-verpleegkundige B in het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch in Castricum. Na 3,5 jaar maakte hij de overstap naar de publieke gezondheidszorg. Hij kwam terecht in Amsterdam, bij HVO Querido, een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan mensen in een kwetsbare situatie. “Ik ging me bezighouden met het opzetten van een sociaal pension. Dat was mijn eerste contact met de publieke gezondheidszorg”, vertelt hij. “Dit werk vond ik zo leuk dat ik besloot de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige te gaan doen. Vervolgens ben ik gaan stagelopen bij Vangnet & Advies Amsterdam en vandaaruit ben ik 20 jaar in Amsterdam blijven hangen.”

‘Zorgpartijen moeten Vangnet & Advies van de GGD gaan ervaren als hét kenniscentrum op dit gebied’

Michael Willemsen, teamleider OGGZ Vangnet & Advies

Spreekuren en crisisdiensten

“In die 20 jaar heb ik van alles gedaan.”, gaat Willemsen verder. Hij somt een aantal van zijn activiteiten op: spreekuren op vindplekken (plekken waar veel mensen in een kwetsbare situatie samenkomen), crisisdiensten voor de Riagg (Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg) en zijn inzet voor het meldpunt Zorg & Overlast.
“Na 20 jaar was ik het op en neer pendelen tussen Midwoud en Amsterdam behoorlijk zat geworden. Een paar jaar geleden besloot ik mijn baan daar op te geven en ben ik gaan werken bij GGZ Noord-Holland-Noord. Vanuit die functie kwam ik in contact met GGD Hollands Noorden. Zo is het balletje gaan rollen.”

Invulling geven aan het OGGZ-domein

Inmiddels is Michael alweer twee maanden actief als de nieuwe teamleider OGGZ Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden. “Een mooie en dankbare taak”, zegt hij. “Ik ben met veel passie en plezier gestart. Ik vind het een voorrecht om met drie toegewijde teams te strijden om invulling te geven aan het OGGZ-domein. Want dat strijden, dat is helaas nog steeds nodig. En dat is hier, in de regio Noord-Holland-Noord, in basis niet anders dan in Amsterdam. Het enige verschil zit ‘m in de schaalgrootte en de aanzuigende werking van de stad. Dus nee, die overstap van de hoofdstad naar de provincie is zeker niet saai, zoals sommigen me vragen.”

Recht op bad, bed en brood

“Binnen de samenleving zijn er niet voor een ieder gelijke kansen. Voor mij is die kansenongelijkheid de basis om mijn werk vorm te geven. Iedereen heeft recht op bad, bed en brood. Niet iedereen kan dit voor zichzelf organiseren vanwege beperkte mogelijkheden en het ontbreken van zelfinzicht. Aan OGGZ Vangnet en Advies de taak om de meest kwetsbare burgers een hand te reiken en naar de juiste zorg toe te leiden.
Het is belangrijk om de partijen om ons heen daarvan te overtuigen en te laten inzien dat wij, als team Vangnet & Advies, een belangrijke spil zijn hierin. Wij beschikken over zoveel kennis en ervaring op dit vakgebied. Waar ik naartoe wil? Erkenning van OGGZ als vakgebied. Zorgpartijen moeten Vangnet & Advies van de GGD gaan ervaren als hét kenniscentrum op dit gebied. Wij hebben de knowhow in huis. De beste kwaliteit in dienstverlening, dáár ga ik voor.”