14 t/m 20 november: Week tegen Kindermishandeling 

Van 14 t/m 20 november vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats. Een campagne van het ministerie van VWS in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad van de Kinderbescherming.

We zien dat praten het verschil maakt. Voor slachtoffers én ouders, voor collega’s en voor professionals

“In Nederland groeien ongeveer 120 duizend kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat maakt het een goed vehikel voor professionals om het thema op de werkvloer bespreekbaar en onder de aandacht te brengen’’, aldus medeorganisator NJI. 

Praat met elkaar

Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’. Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms is er twijfel of iemand het wel goed ziet, weet een professional niet hoe hij het gesprek moet aanvliegen, of denkt hij dat het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen. Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor slachtoffers én ouders, voor collega’s en voor de professionals zelf. 

Handvatten, tools en activiteiten

Om professionals handvatten te bieden hoe het gesprek aan te gaan over kindermishandeling worden er op de campagnewebsite verhalen van andere professionals en tools gedeeld. Ook kunnen professionals deelnemen aan activiteiten die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden. Vragen? Stuur een e-mail.